• Ubicació: Tarragona
  • Any inici: 1999
  • Any final: 2015
  • Superfície: 72.239 m2

 

VEURE FITXES ACTUACIONS

 

05-15 05-16 05-17 05-18 05-19 05-20 05-21 05-22 05-23 05-24 05-25 05-26 05-27