POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de RQP Arquitectura estableix com a Política de Qualitat els compromisos expressats en els següents punts:

  1. Determinar les necessitats globals de l’empresa, planificant i revisant les accions dutes a terme amb el objecte de la millora de l’organització.
  2. Fer de la proximitat i el compromís amb els interessos dels nostres clients, així com de la qualitat de la nostra feina i dels productes resultants d’aquesta, la nostra guia sobre la que es recolzin les polítiques de millora contínua de la nostra activitat.
  3. Conscients que les persones són el màxim valor de l’empresa, disposar d’un equip humà altament motivat, format, competent i compromès amb la filosofia, visió i política de l’empresa.
  4. Vetllar per a que la nostra activitat giri entorn dels autèntics valors del treball de tots aquells que formem part de l’empresa. Valors que tenen a veure amb la qualitat, el rigor, l’eficàcia de la feina feta, el respecte al medi ambient, la seguretat i amb el compromís. Valors que ens han de donar, en definitiva, la visió d’avantguarda i la voluntat d’innovació i de projecció social que demanda el nostre compromís amb les expectatives de desenvolupament i de qualitat de vida de la societat que ens acull.
  5. Conscients que la nostra credibilitat passa pel manteniment i la millora d’aquests valors, fem el compromís exprés de complir i millorar de forma continuada els requeriments del Sistema de Gestió de Qualitat implantat.
  6. Assolir la satisfacció dels nostres clients a partir de l’acurada recollida de les seves necessitats tenint en compte els seus suggeriments i apreciacions.
  7. Garantir que la bona gestió i organització de l’empresa proporcioni una rendibilitat suficient i sostinguda per garantir la seva continuïtat i el seu creixement futur.

Aquesta política ha de servir de marc per a l’establiment d’objectius estratègics.

Aquesta política serà comunicada a tots els treballadors de l’empresa, així com als clients i col·laboradors que la direcció consideri.

 

 

rqp_arquitectura_c_talogo_qm_19

MISSIÓ

Dur a terme, via la gestió i el coneixement tècnic, processos complets d’edificació d’equipaments públics i privats en un marc d’estricte compliment dels objectius de temps, costos i qualitat plantejats pel client, per tal d’obtenir actius immobiliaris de qualitat que garanteixin la seva funció social.

VISIÓ

RQP arquitectura vol esdevenir una empresa de referència en les tasques d’elaboració de projectes arquitectònics, consultoria i el management en el camp de l’edificació que es distingeixi per la proximitat i el compromís amb els interessos dels seus clients i per la qualitat dels productes resultants de la seva gestió, i que faci del coneixement del seu àmbit objecte de projecció tècnica, professional i social

VALORS

Talent: Experiència acreditada de l’empresa i dels seus tècnics en processos emblemàtics de redacció de projectes, gestió i management en el nostre àmbit.

Compromís: Enfocament del treball cap a la responsabilitat absoluta en l’assumpció dels objectius plantejats pel client.

Adaptabilitat: Estructura tècnica àgil i amb capacitat d’adaptació per a respondre a les necessitats del client.

Ètica: Alta responsabilitat en la transparència dels processos i els resultats del treball com a peça clau de la credibilitat de l’empresa i fidelització dels clients.